00:00 - 04. mars 2016

Fanatisk interessert

Professor Bernt Hagtvet er kjent for sterke oppgjør og brennende engasjement. Men politisk foretrekker han demokratiets lavtblussende temperament.

Jubilant: Bernt Hagtvet tilhører en generasjon som har dominert norsk offentlighet i snart femti år. 5. mars fyller han 70 år.
Annonse