00:00 - 04. mars 2016

En komponist, dag for dag

Nøkkelen til å forstå komponisten Johan Halvorsen ligger ikke i hans tre symfonier, men i det svært brede mangfoldet hans mindre verk utgjør.

– For dem som kun kjenner komponisten Johan Halvorsen (1864–1935) ved navn, hvordan vil du skildre hans plass i norsk musikkliv og historie?

– I generasjonen etter Edvard Grieg og Johan Svendsen var Christian Sinding og Johan Halvorsen de mest kjente. Sånn er det fortsatt. Halvorsen har altså vært mer populær enn Sinding. Det har mest med musikkspråket å gjøre.

– De som før har omtalt Halvorsen, gjennom studier, jubileer, nekrologer og artikler, har fokusert på hans tre symfonier. Du har gått bredere til verks?

Annonse