00:00 - 19. februar 2016

Mer makt i denne sal

Den nye justitiarien i Høyesterett tar over en statsmakt i endring. Hvorvidt politikerne synes domstolene skal få mer makt, kan bli avgjørende for hvem de velger.

Juss i tre etasjer: Høyesteretts hus, mellom Grubbegata og Akersgata, het opprinnelig Justisbygningen, og ble tegnet av Hans Jacob Sparre i 1898. Bygget huset først tre rettsinstanser, med byretten i første, lagmannsretten i andre og høyesterett i tredje etasje. Foto: Ellen Lande Gossner

Skuddårsdagen blir den siste arbeidsdagen for høyesterettsjustitiarius Tore Schei. Han fyller 70 år 19. februar. Pensjonsalderen i staten inntreffer på det første månedsskiftet etter syttiårsdagen. Det er regelen, og Høyesterett må tross alt følge regler.

Justisminister Anders Anundsen har uttalt at han ønsker å ha en ny justitiarius klar før Tore Schei går av. Utnevnelsen er altså nært forestående. Men det ville være galt å si at landet sitrer av spenning og spekulasjon om kandidatene. Spørsmålet om hvem som skal være den fjerde fremste i hoffrangreglementet og lede arbeidet i en av de tre statsmaktene, går stort sett internt i juristmiljøene. Det er ikke overraskende, ettersom de færreste nordmenn kjenner navnet på en høyesterettsdommer.

Annonse