00:00 - 26. februar 2016

Har regjeringen en energiplan?

Det virker dumt å bygge vindkraftanlegg når vi allerede har for mye strøm. Kanskje regjeringen har en plan, skriver Aslak Bonde.

Etter mye om og men besluttet Statkraft denne uken å bygge 278 vindmøller på Trøndelagskysten. Til sammen 11 milliarder kroner skal investeres i et anlegg som gir en årlig produksjon på 3,6 TWh strøm. Det tilsvarer forbruket i tre byer på størrelse med Drammen.

Slik det ser ut nå, trenger vi ikke ny strøm. Selv om beregningene fra ulike aktører varierer stort, er de fleste enige om at det blir et stort kraftoverskudd rundt 2020. Produksjon av enda mer elektrisitet vil bare føre til enda lavere priser, noe som blant annet undergraver arbeidet med energiøkonomisering. Og alle er enige om at den aller beste klimapolitikken er å få folk til å bruke mindre energi.

Annonse