Annonse
00:01 - 22. januar 2016

Solberg-regjeringens langsiktige virkninger

Like viktig som regjeringens reformer er ansvarliggjøringen av Frp.

Annonse

Dersom kommunereformen lykkes, vil den toppe listen over Solberg-regjeringens langsiktige virkninger. Kommunalminister Jan Tore Sanner vil bli stående i historien som statsråden som ved hjelp av list og lempe og et uslitelig pågangsmot klarte å få til det som i tyve år er blitt sett på som politisk umulig.

Først og fremst vil regjeringen nå sitt eget hovedmål. Statsminister Erna Solberg pekte allerede ved tiltredelsen på kommunereformen som den aller viktigste enkelt-oppgaven for hennes regjering. Antageligvis er det enda viktigere at en forvaltningsstruktur med færre og større kommuner vil legge til rette for nye reformer og nye samarbeidsforhold mellom stat og kommune. Organiseringen av Nav, skolen og helsevesenet kan bli vesentlig endret, noe som vil få betydning for tjenestetilbudet til befolkningen.

 

Annonse