00:01 - 15. januar 2016

Pornopanikk

Porno er som narkotika, heter det nå. Mon det, spør Lone Frank.

Følelser og fakta: Forskere på begge sider av Atlanteren etterlyser mer seriøs forskning på porno. I fotoserien The Valley dokumenterte den amerikanske fotografen Larry Sultan nabolaget han vokste opp i og hvordan det fungerte som et yndet innspillingssted for pornofilm. Bildet The Kiss er fra 1999. Foto: Larry Sultan

Porno er interessant. Og da ikke bare på grunn av innholdet. Vi har å gjøre med et fenomen som på den ene siden er universelt utbredt og umåtelig populært, om man skal dømme etter forbruket, og på den andre siden et kronisk omstridt markeringspunkt i kulturen. Porno får med jevne mellomrom skylden for både den ene og den andre skadevirkningen, og hver tid har sin bekymring. Der det under feminismens første bølge handlet om at porno fikk menn til å begå vold mot kvinner, dreier det seg nå om at brukerne selv er i overhengende fare. «Porno er som narko» kunne man nylig lese i den danske avisen Information. Debatten er både internasjonal og så skingrende at det i september fikk det britiske tidsskriftet The Economist til å snakke om «en ny pornopanikk».

– Det finnes en uhyggelig sterk forestilling om at porno er klinisk avhengighetsskapende, sier Christian Graugaard, lege og professor i sexologi ved Aalborg Universitet. Nøyaktig hvor sterk gikk opp for ham da han i våres, i et intervju med Danmarks Radio, foreslo at man skulle begynne å bruke porno i skolens seksualundervisning for å gi de unge en kritisk tilnærming til det man vet at de allerede benytter seg av. Uttalelsen ble sitert over hele verden, og reaksjonen var, som professoren sier det, «overveldende». Graugaard ble bestormet fra alle verdenshjørner med beskyldninger om at han måtte være både pervers og fullstendig vanvittig.

Om forestillingen står sterkt, gjør evidensen det ikke. Det kom frem i forbindelse med utarbeidelsen av den siste utgaven av den amerikanske diagnosemanualen DSM-5, som ble gitt ut i 2013. Her sparer man vanligvis ikke på diagnosene, men American Psychiatric Association forkastet både sex- og pornoavhengighet.

Annonse