09:21 - 08. januar 2016

Kjør debatt

Forslaget om å avvikle asylretten er kanskje dødfødt, men debatten om spenningen mellom jus og politikk må komme.

UDI-direktør Frode Forfang har begynt det nye året med å teste ut offentlighetens evne til å diskutere problemstillinger som alle ser, men som få tør å røre ved. Han kan bli slaktet og fortiet, fordi han foreslår å svekke det internasjonale rettsvernet for flyktninger, men det kan også hende at offentligheten er moden for en diskusjon om bakgrunnen for hans forslag: Det store paradokset i at vi i Vesten gir flyktninger en individuell rett til å søke beskyttelse hos oss, men samtidig bruker store ressurser på å hindre at de får muligheter til å hevde sin rett.

Forfang kobler seg på en debatt som trenger seg frem over hele Europa: Om de sterkt økende spenningene mellom en internasjonal og en europeisk rettsorden på den ene siden og den realpolitiske virkeligheten på den andre. Klassekampen trykket på fjorårets siste dag en kommentar av lederen for økonomi- og finansredaksjonen i Frankfurter Algemeine Zeitung som argumenterer for å kalle 2015 for rettsbruddets år.

Annonse