00:00 - 29. januar 2016

Det ekstreme kretsløpet

Nytt om den usannsynlige sammenheng mellom bergarter i Himalaya og grunnstoffet arsen i riskaker.

Giftig bad: Langs de store elvene i Sør-Øst Asia, som her i Mekong drikker mer enn 100 millioner mennesker grunnvann som er forurenset av grunnstoffet arsen. Korn, kjøtt, meieriprodukter – og ris – kan inneholde helseskadelig arsen i høye konsentrasjoner. ⇥Foto: Jonathan Saruk / Getty Images
Annonse