00:00 - 29. januar 2016

Det ekstreme kretsløpet

Nytt om den usannsynlige sammenheng mellom bergarter i Himalaya og grunnstoffet arsen i riskaker.

Giftig bad: Langs de store elvene i Sør-Øst Asia, som her i Mekong drikker mer enn 100 millioner mennesker grunnvann som er forurenset av grunnstoffet arsen. Korn, kjøtt, meieriprodukter – og ris – kan inneholde helseskadelig arsen i høye konsentrasjoner. ⇥Foto: Jonathan Saruk / Getty Images

Pakken med de runde riskakene står i en hylle til venstre i den lokale matvarebutikken. Jeg legger riskakene i handlevognen uten å tenke over at de er del av grunnstoffenes kretsløp. Etter å ha lest om arsenforurensning i Asia, klarer jeg ikke å tenke på annet.

I Bangladesh var det vanlig å drikke overflatevann fra elver. Inntaket førte med seg sykdommer og dødsfall grunnet bakterier og parasitter. På 1980-tallet løste man problemet med et enkelt grep. Overflatevann ble byttet ut med grunnvann fra borehull. Vannet var friskt og uten bakterier. Likevel ble folk dødssyke. De fikk flekker på huden, rare utvekster, blærekreft og lungekreft. Tusener døde hvert år og symptomene pekte i retning av en storskala forgiftning fra grunnstoffet arsen. Problemet var at ingen visste hvor det kom fra.

Annonse