00:01 - 22. januar 2016

Dannelsesuniversitetet in persona

Francis Sejersteds historiesyn ble oppfattet som en konservativ provokasjon, men har satt varige spor, skriver Rune Slagstad.

Bjørn Sigurdsøn / NTB Scanpix

«Historiens sosiale oppgave er dobbel, den skal være befestende og befriende. Den skal bidra til å gi oss fotfeste ved å skape kjærlighet til og respekt for tradisjonen. Samtidig skal den kunne bidra til å befri oss fra fortidens bånd, slik at vi kan bli utviklingens herrer og ikke dens slaver. Historien skal være tradisjonsformidlende og emansipatorisk.» Det var med denne passasjen, med dens tydelige spor av sentrale inspirasjonsfigurer – hermeneutikeren Hans-Georg Gadamer og ny-marxisten Jürgen Habermas – Francis Sejersted (1936-2015) innledet sin viktige, historieteoretiske programartikkel «Norsk historisk forskning ved inngangen til 1990-årene».

Fyller «den av samfunnet betalte og organiserte historieforskning» denne dobbelte funksjon «tilfredsstillende», var Sejersteds spørsmål: «Jeg vil mene at den ikke gjør det.» Og han la til en advarsel mot å få «en tannløs historieforsk­ning». Den vennlige, dannede fremtoning med konsensus som normativt ideal kunne lett få en til å glemme at Sejersted var en historiker i strid. Med ham fikk det norske historikerlaug, med dets gjennom generasjoner venstreradikale dominans, noe så uvanlig som en fremragende konservativ historiker – og noe så egenartet som en medrivende, opposisjonell samfunnsstøtte. Som den fremste av hegemonikerne bekymret formulerte det: «våre unge marxister faller som fluer» for Sejersteds «dypt konservative modell».

Annonse