00:01 - 22. januar 2016

Boblere

Se opp for disse. Forslag som ikke er vedtatt, men som kan sette spor til slutt likevel.

Fisk i bevegelse

Ennå er ikke de store endringene vedtatt. Men se opp for Per Sandberg. Et forslag om å endre lovverket rundt fiskekvotene er nå ute på høring. Hvis kvotene fra småbåter under 11 meter kan inkluderes i større kvoter, vil det bli en irreversibel endring, mener Hallvard Tjelmeland ved Universitet i Tromsø. «Med denne endringen vil viktige, fornybare naturressurser samles på enda færre hender. Det får konsekvenser både for bosettingen i distriktene og maktfordelingen i fiskerinæringen, til fordel for de store aktørene», sier Ingrid Wergeland i tankesmien Manifest.

 

Annonse