00:01 - 22. januar 2016

Barn har det bedre

«Det tåles ingen innblanding i oppdragelsen fra uvedkommende.» Slik beskrev pensjonert amanuensis Tanja Altermark russisk barneoppdragelse i forrige utgave av Morgenbladet. Barnevernet er kanskje særnorsk, men at det ikke er lov å slå barna sine, er i ferd med å bli et globalt faktum. For drøyt 30 år siden hadde bare ett land i verden et lovforbud mot fysisk avstraffelse (Sverige). Nå har 48 land forbud, og ytterligere 52 land er på vei til å innføre det, ifølge Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children.

I Norge ble et eksplisitt forbud innført i 1987, men i lovens forarbeider ble «lette klaps» akseptert. En mann ble frikjent i norsk høyesterett i 2005 for å ha slått to barn som en del av oppdragelsen. Først i 2010 ble all vold mot barn forbudt.

Annonse