00:00 - 06. november 2015

Syklistene på Storskog

Utenriksministeren må reise til Moskva sporenstreks, mener Rune Rafaelsen. Ordføreren i Sør-Varanger mottar stadig flere asylsøkere på sykkel fra Russland.

Ikke steng grensen: Rune Rafaelsen var i Sovjet første gang i 1962 og har jobbet for samarbeid mellom Norge og Russland i tretti år, inntil nylig som leder av Barentssekretariatet. Han mener grunnen til at det plutselig kommer så mange asylsøkere over Storskog er at russerne ikke håndhever sin egen lov, og ønsker skjerpet grensekontroll, men ikke stengning av grensen.

Dette er saken

  • Rune Rafaelsen (AP) er ordfører i Sør-Varanger og etterlyser sterkere diplomatisk innsats overfor Russland for å redusere antall asylsøkere som ikke har beskyttelsesbehov.
  • Tirsdag kom 196 personer over Storskog til Norge uten Schengen-visum for å søke asyl. Onsdag kom det 173.
  • Senterpartiets Per Olav Lundteigen er blant dem som mener grensen bør stenges. Stadig flere tar til ordet for å øke kontrollen eller stenge grensen til Russland.
  • Statsminister Solberg varslet onsdag at at afghanere med grunnløse asylsøknader kan bli sendt tilbake til Afghanistans hovedstad Kabul.

– Det vi er ute etter å forstå er hvorfor så mange asylsøkere plutselig finner den arktiske ruten inn i Schengenområdet, gjennom grensestasjonen Storskog.

– Årsaken til at de kommer nå er at russerne ikke håndhever sin egen lov.

– Hvilken lov?

– Det er forbud i Russland mot å oppholde seg i grensesonen uten gyldig Schengen-visum. For et halvt år siden ville folk blitt arrestert hvis de oppholdt seg i grensesonen. 

– Noen forklarer fenomenet med at president Putin har en baktanke om å destabilisere sitt naboland, at han vil påføre oss store utgifter og kanskje vise hvilket kaos det blir med liberal asylpraksis. Er det en for fjern tanke?

– Dette er det eneste av alt du kan komme til å spørre meg om som jeg ikke vil svare på.

– Det er det mest interessante man kan spørre deg om, du som har jobbet med Russland i tretti år og inntil helt nylig vært leder av Barentssekretariatet, det praktiske samarbeidet med Russland. Hvorfor vil du ikke svare på det?

– Hvis jeg sier det jeg tror, kan det være feil. Russland er ganske bysantinsk, altså både byråkratisk og ugjennomtrengelig, og du skal aldri høre på noen som sier at akkurat dette er årsaken til det som skjer.

– Vi får se når du får snakket deg varm. Det som skjer på grensen nå er at nesten 200 mennesker sykler over hver dag. 60 prosent er afghanere, stort sett unge menn, og 12 prosent er syrere. De fleste i alle gruppene har bodd lenge i Russland. 

– Ja, og ganger du dette opp så blir det 60 000 i året. Og langt flere dersom økningen vi har sett til nå fortsetter.

– Hva i all verden gjør at de som kommer må sykle og ikke gå?

Vi må skjerpe grensekontrollen, men å stenge er ikke sivilisert.

– Russerne har mange rare regler som du aldri vil skjønne. Og altså en lov som sier at man må komme på hjul til grensen. Du aner ikke hvilke byråkratiske skjemaer jeg har levert opp i gjennom siden jeg var i Sovjet første gang i 1962. Da åpnet Krutsjov grensen, men etter noen uker stengte Norge den på grunn av spionasjefrykt.

– På norsk side blir asylsøkerne fratatt syklene fordi de ikke har, hva? Kattøye bak?

– Ja, og så har de ikke to bremser. Den norske skikkeligheten fornekter seg ikke her heller. Det står containere fulle av sykler på norsk side.

– Hvor langt sykler de?

– 20 kilometer. Uten refleks. 

– Sør-Varanger avis skriver at en frivillig reiste til Nikel med reflekser forleden.

– Ja, det var Erik Nilsen, nestleder i fagforeningen Nordens Klippe. Det var nære på at han ble arrestert. Jeg er imponert over generøsiteten blant folk, selv om jeg jo ser på nettet at det finnes andre holdninger.

– Afghanerne som kommer er studenter og arbeidere i Russland, sies det. Vet du noe mer?

– I Moskva ser du jo at mange av dem som jobber på de store byggeplassene er kaukasiere, tyrkere, afghanere og folk fra Midt-Østen. Jeg hører fra ulike hold at det er organiserte byråer i Moskva som man kan ringe til for å få hjelp til å komme til grensen. Jeg vet jo ikke, men når det plutselig kommer flere hundre over til Norge hver dag, så er det jo ikke tilfeldig, det er styrt. Og det er ikke ordføreren i Nikel eller Murmansk som har bestemt dette. Men spør du meg om motivet, så vil jeg ikke svare.

– Ligger det en oppfordring eller trussel fra noe myndighetsorgan bak?

– Det jeg har hørt er at noen blir fortalt at de må forlate Russland i løpet av ti dager og at det er mulig å gå over grensen i nord. Dette er rykter. Jeg kan ikke si sikkert at det er sånn. Uansett er ikke løsningen å stenge grensen.

– Hvorfor ikke?

– Jeg mener vi må skjerpe grensekontrollen, men å stenge er ikke sivilisert. Løsningen er politisk dialog på høyeste nivå. Utenriksminister Børge Brende må sporenstreks reise til Moskva.

– Du som i mange år har jobbet for næringslivet gjennom Barentssamarbeidet, har du en forretningsmessig begrunnelse mer enn en humanitær begrunnelse for ikke å ville stenge grensen?

– Begge deler. Jeg var over i Nikel sist torsdag og så familier sykle til grensen med sine bager. Jeg holdt på å gråte. Det var et møte i kulturpalasset i Nikel og jeg skulle tale. Jeg sa at det er en elefant i rommet, altså flyktningstrømmen, og at vi ikke kan være bekjent av å ha slike forhold. Men verken jeg eller ordførerne i Russland bestemmer utenrikspolitikken.

– Både New York Times og BBC har hatt reportere på Storskog. Begge intervjuet syrere som fortalte at dette var den tryggeste måten å komme til Nord-Europa på, tryggere enn Middelhavet og veien gjennom Balkan.

– Sist uke møtte jeg flere familier fra Irak. Også de snakket russisk. Det gjelder også de fleste av syrerne som kommer. Men langt de fleste er altså unge afghanske menn.

– Hvorfor vil norske myndigheter sende dem som ikke vil få opphold tilbake til Kabul og ikke til Russland?

– Norge og Russland har en utleveringsavtale som sier at om det kommer uønskede folk fra Russland har vi rett til å sende dem tilbake dit. Det skjedde her om dagen da ti pakistanere som kom til Storskog ble sendt tilbake til Russland. At afghanere kan bli sendt til Kabul skyldes trolig et av de mange underpunkter i utleveringsavtalen, men dette juridiske kan ikke jeg godt nok.

– Den russiske sikkerhetstjenesten har advart om faren for at det er terrorister blant asylsøkere i grenseområdet. Bør det være en faktor for regjeringen når den vurderer stengning av grensen?

– Kirkenes har den største avdelingen av Politiets Sikkerhetstjeneste, nest etter Oslo. De sier det ikke er økt terrorfare på norsk side i Sør-Varanger, og jeg velger å tro på det. Jeg har løpende kontakt og skal snakke med politimesteren i Øst-Finnmark når vi nå er ferdig.

– Vi er ferdig! Eller, nei? 

– Siden vi sitter og snakker sammen på Karl Johansgate, og den er oppkalt etter Jean Baptiste Bernadotte, så må vi huske at grunnen til at Norge fikk en grense mot Russland i 1826 var fransk geopolitikk. Christiania forsto ingenting av hva som skjedde da, og gjør det fremdeles ikke. Først nå ser det ut til at Utlendingsdirektoratet har forstått at de må ha folk i Kirkenes. Her i Oslo er det fullt av fredsinstitutter, og vi engasjerer oss overalt fordi vi har ræva full av penger, men ingen her ser at det er i Kirkenes Norge møter verden. På flytoget leste jeg en utredning om behovet for ny grensestasjon på Storskog. Konklusjonen var at vi ikke trenger noen ny grensestasjon. Det sier alt.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 20 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse