00:01 - 13. november 2015

Styrke er veien til virkelig fred

Man må ikke ta feil av fred og ettergivenhet, mener filosofen Bernard-Henri Lévy, og ber europeiske ledere gi Ukraina sterkere støtte.

Blander seg inn: Bernard-Henri Lévy har engasjert seg stadig sterkere i verden. Ikke minst spilte han en omstridt rolle i forbindelse med Libya-krisen, da han tok det mange mener var telefonen som startet den vestlige intervensjonen. – Jeg følte at jeg kunne gjøre noe. Og dermed følte jeg også at jeg måtte gjøre noe!

I en verden av kriser er Bernard-Henri Lévy en veteran. I 1976 sto han frem som en av «de nye filosofene», hans eget uttrykk, i 1981 utga han det sterkt omdiskuterte verket L‘Idéologie française, med et svært dystert syn på fransk historie. På 1990-tallet arbeidet han hardt for en vestlig inngripen mot serbernes opptreden på Balkan, og han har reist både i Afghanistan og i USA som sterkt kritisk reporter. Ja, allerede gjennombruddsboken fra 1977, Barbari med menneskelig ansikt åpnet med et krast angrep på tiden: «Jeg er en samtidig av en selsom skumring, hvor det eneste som styrter sammen er drømmeriene – til akkompagnement av våpengny og de torturertes jammer.»

– Så, er vi bedre stilt i dag?

– Nei. For Europa den gang, les verden i dag. De torturertes jammer, de lidendes land, de umenneskelige standardene, de fordømte, alt dette finnes fortsatt. Jeg hadde nesten glemt setningen du siterer, men jeg er generelt blitt negativt overrasket over å se hvor lite situasjonen er forandret. Jeg ser det når jeg går i fotsporene til den halshuggede Daniel Pearl. Når jeg undersøker Pakistans mørkeste hjørner, kriger i Afrika, i Asia. Når jeg bruker tid, som nå, med Peshmerga-militsen… Nei, dessverre føler jeg at verden ikke er særlig forandret, sier Lévy.

Annonse