00:01 - 13. november 2015

Sopptimistene

En psykolog og en hjerneforsker søker om å få bli de første i Norge til å bruke fleinsopp i behandlingen. De er del av en voksende bevegelse som utfordrer offisiell rus- og helsepolitikk.

Spiss fleinsopp: Bruk og besittelse av spiss fleinsopp er forbudt og rammes av straffeloven. Den er oppført på Legemiddelverkets liste over narkotiske stoffer.
Annonse