00:01 - 13. november 2015

Sopptimistene

En psykolog og en hjerneforsker søker om å få bli de første i Norge til å bruke fleinsopp i behandlingen. De er del av en voksende bevegelse som utfordrer offisiell rus- og helsepolitikk.

Spiss fleinsopp: Bruk og besittelse av spiss fleinsopp er forbudt og rammes av straffeloven. Den er oppført på Legemiddelverkets liste over narkotiske stoffer.

Noen brune pappbokser står foran Pål-Ørjan Johansen. De er fulle av hvite pilleesker, nylig ankommet fra trykkeriet. På 500 av eskene står det «psilocybin 10 mg». Psilocybin er virkestoffet i fleinsopp. På de 500 andre står det «MDMA 120 mg». MDMA er virkestoffet i ecstasy. Snart håper psykologen å behandle norske pasienter med disse stoffene.

– Vi har møtt lite motstand så langt, sier han.

På kontoret på Majorstuen i Oslo begynner det å bli hjemmekoselig. Litt på grunn av de blomstrende plantene i vinduskarmen, men mer på grunn av et indisk teppe som visstnok «lyser i mørket på fest» – og et peruansk teppe med mønstre man kan se under påvirkning av DMT, et av de kraftigste psykedeliske stoffene.

Annonse