00:00 - 06. november 2015

Malerkomplekset

For første gang har myndighetene gått til samlet aksjon mot håndverksfirmaer i privatmarkedet. Seriøse malerfirmaer som familiebedriften Lunde er blitt en utrydningstruet art.

Foto: Christian Belgaux

Året er 1974. Jens Petter Lunde er malermester og «konge på byen». Han fargelegger Oslo på heltid, og gårdeierne står i kø for å spørre om han har tid til å male fasaden deres. Lunde sjekker avtaleboken, han kan komme om tre uker, ikke før. Helt i orden, og ikke noe spørsmål om pris, det koster det det koster.

På begynnelsen av åttitallet maler han Freia sjokoladefabrikk, Vitenskapsakademiet, Universitetet i Oslo. Utover nittitallet maler han Victoria terrasse og fasadene på Frogner. Malermester Lunde synger så høyt på stillaset at han vekker folk som ligger og sover om morgenen.

I dag står ikke Jens Petter Lunde på stillaset lenger, han sitter bak et rundt trebord på kontoret på Grünerløkka. En gang var det 24 ansatte i malermester Jens Petter Lunde AS, nå er det tolv ansatte og tre lærlinger igjen. Det er svigersønn og malersvenn Bo Lunde som tar seg av den daglige driften av malerfirmaet nå. Han har ikke opplevd de gode tidene og synes det er vanskelig å se for seg bedriften blomstre i fremtiden.

Annonse