Annonse
00:00 - 20. november 2015

Formelt avvik

Ordet «formalisme» har en negativ klang både i politikken og mediene. I urolige tider er det skummelt, skriver Aslak Bonde.

Annonse

Nesten alle forstår at politikerne måtte gjøre noe raskt for å begrense migrasjonen fra Russland. Da Stortinget denne uken, for første gang siden andre verdenskrig, satte til side vanlig praksis for behandling av lovgivningssaker, viste de folkevalgte at de hadde evnen til å tilpasse seg den nye tid – der endringene skjer med den digitale verdens hurtighet.

Det var dessuten bare Stortingets forretningsorden som ble fraveket da Utlendingsloven ble endret. Lovkravet om at en lov skal behandles to ganger – med 72 timers mellomrom – ble oppfylt mandag og torsdag.

Likevel. Når Stortinget har gjort unntak én gang, er det lettere å gjøre det neste gang. Erfaringen fra denne uken viser at det i så fall kan skje uten mye oppmerksomhet fra pressen. Etter at det i forrige uke ble klart at regjeringen og Stortinget ville hurtigbehandle utlendingsloven, har det knapt vært offentlige debatter om de formelle sidene av denne saken. Mange organisasjoner har kritisert endringene som ble sanksjonert i statsråd denne fredagen, men det er ikke mange som har snakket om de mulige konsekvenser av at den lovgivende forsamlingen vedtar endringer i en lov uten at de berørte parter er hørt, og uten at den lovgivende forsamlingen drøfter sine egne vedtak. Lovens forarbeid, som er viktig for domstolenes tolkninger av loven, består nå av et forslag utformet av en mindretallsregjering og en summarisk stortingsdebatt.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse