00:00 - 02. oktober 2015

Prisen for sikkerhet

Forsvaret kommer til å få mer penger. Politikerflertallet føler seg like tvunget som da de sa ja til å bombe Libya, skriver Aslak Bonde.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen kom med særdeles godt varslede nyheter da han torsdag presenterte sitt «fagmilitære råd». En del av innholdet ble lekket til nettstedet aldrimer.no tidlig i sommer. Senere har det kommet supplerende lekkasjer. Kanskje var hensikten å forberede politikerne og offentligheten på sjokkbudskapet om at det er nødvendig å jekke opp de årlige forsvarsbevilgningene med nesten 20 prosent.

På alle samfunnsområder finnes det byråkrater og organisasjoner som ber politikerne om mye mer penger. Det spesielle med «Forsvarssjefens fagmilitære råd 2015» er at det også følger med en beskrivelse av hva som vil skje dersom Stortinget ikke øker bevilgningsnivået. Da blir store deler av det forsvaret vi kjenner i dag, lagt ned. I tillegg blir de fleste fregatter liggende i havn, og langt mer enn halvparten av våre rådyre kampfly stående på bakken.

Det fagmilitære rådet er et sentralt premiss når statsråd Ine Marie Eriksen starter arbeidet med å rullere Langtidsplan for Forsvaret. Hun skal legge frem et forslag som Stortinget skal ta stilling til neste år.

Annonse