00:01 - 16. oktober 2015

Krisen gir nye muligheter

Strømmen av flyktninger tvinger politikere og byråkrater til å tenke nytt, skriver Aslak Bonde.

Politiet ved grensestasjonen Storskog mellom Norge og Russland ødelegger syklene asylsøkerne kommer med, fordi de ikke tilfredsstiller norske sikkerhetskrav. De har bare én brems. Lederen for flyktningmottaket i Vadsø sier at hans beboere hadde hatt god bruk for syklene, mens politiet sier at det blir feil av dem å sende videre sykler som faktisk er ulovlige å bruke.

Historien er både til å le og å gråte av. De som har satt livet på spill for å komme seg fra krigsområder i Midtøsten gjennom Russland og inn i Finnmark, ender opp i et system der hensynet til deres mobilitet og frihetsfølelse underordnes hensynet til at alle som sykler i Norge skal ha en ekstra brems når en av bremsevaierne ryker.

 

Annonse