10:33 - 02. oktober 2015

Al Jazeeras svar

Al Jazeera sendte Morgenbladet et generelt tilsvar til Mohamed Fahmys påstander.

- Var det skjødesløst å rapportere fra Kairo når dere kjente til risikoen?

- Absolutt ikke. Al Jazeeras oppdrag er å dekke hendelser nøyaktig og belyse mennesker og problemer i noen av de mest krevende områdene i verden. Før arrestasjonene kunne ingen forestilt seg at egyptiske myndigheter ville arrestere uskyldige journalister i over et år. Alle nyhetsorganisasjoner tar risikoer når de opererer i fiendtlige områder. Det er ingenting vi tar mer seriøst enn våre ansattes sikkerhet. Men dette er risikoer alle reportere står overfor, spesielt i Midtøsten, og Al Jazeera er intet unntak. Ansvaret for at uskyldige journalister fengsles ligger ikke hos journalisten eller arbeidsgiverne – men hos dem som fengsler. Det er der skylden ligger.

- Var det uaktsomt at journalistene deres ikke hadde akkreditering fra egyptiske myndigheter?

Annonse