Annonse
00:00 - 17. juli 2015

Landets giftigste tunge

«Knehøne» og «tyrann». Fornærmelsene satt løst hos Morgenbladets redaktør Christian Friele.

Annonse

Vi er som folk blitt sartere med tiden, avisdebatter fra hundre år tilbake levner ingen tvil om det. Men selv en hardhudet og stridbar geolog som professor Amund Helland kunne bli såret, fortørnet og det vi vel kaller krenket. Men vi holder ham mistenkt for også å dyrke det å bli utskjelt av Morgenbladet. Gjennom tyve år i siste halvdel av 1800-tallet klippet han nemlig ut fornærmende karakteristikker om seg selv og andre av tidens førende menn, fornærmelser som enten var skrevet av redaktøren Christian Friele, eller som Friele hadde latt trykke. I 1887 utga Helland skjellsordene i bokform.
  

 1300 Udtalelser af og i Morgenbladet er tittelen og det åpner friskt: «Bogen begynder med hr. Amtmand Aall, knæhøne, og ender med hr. Lensmand Øverland, blind bersærk og tyran.», skriver Helland. Selv blir geologen omtalt slik: «Han er betydelig overvurderert av sig selv, og om mulig endnu mer opskreket av sin radikale klikk. Om hans kolleger vil modtage hans visitkort faar tiden vise.»
    Helland var venstremann, og mens Venstre og bøndene vant makten, ble Friele stadig mer bitende i sitt forsvar for embetsstandens styre. Bondeføreren Søren Jaabæk levnes liten ære: «En mand der har det intimeste kjendskab til alle menneskets onde instinkter og forstår at vække dem, benytte dem og deraf at skabe sig selv magt og mynt.» Verst gikk det utover statsminister Johan Sverdrup. Helland har samlet hele ti sider av Morgenbladets utgytelser om Sverdrup, og det heter om den store reformator at han er «vor største levebrødspolitiker, en folketribun af tarveligste slags» og at «det sverdrupske væsen er til fædrelandets forærvelse». Friele tok like gjerne mannen som ballen; når det gjaldt Sverdrup vil «historien forgjæves komme til at lede efter hans positive sider».
    For den ærekjære Ole Richter, Norges statsminister i Stockholm, ble det til slutt for mye. I Morgenbladet kunne han lese om seg selv at han «har smisket for alle i amtet, saa at han ikke nogensinde kan opnå den autoritet som en høi embedsmand skal have, eller den rette tillid». Og man påpekte som et faktum Ole Richters «manglende ridderlighet mod damerne». Richter skjøt seg i ministerboligen i 1888.
    Friele selv er blitt de giftige tungers skytshelgen, men fikk sitt pass påskrevet av blant andre den unge Arne Garborg, som ikke kunne se ut av vinduet uten å irritere seg grenseløst over den forstokkede redaktøren med manuskripter i flosshattens fór: «med flossen i nakken og avispakka under armen stabber han ned Øvre Vollgate som ikjøtinga av Kristiania», skrev Garborg. «Kva er denne halvstore smaabyen anna enn slik ein stiv, stør, sur borgarmann, som set hatten fanteflott atti nakken og skjer tenner til alt?» 

 

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse