04:00 - 28. januar 2011

Nedkvitne-saken

  • Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo (UiO) avskjediget Arnved Nedkvitne (63) fra stillingen som professor i middelalderhistorie i februar 2009.

  • Nedkvitne gikk til sak mot UiO og krevde å få jobben tilbake. Han tapte saken i Oslo tingrett i januar i fjor.

  • Ankesaken i Borgarting lagmannsrett kom opp 18. januar og ble avsluttet denne uken. Dom er ventet å falle i løpet av noen uker.

  • Annonse