04:00 - 16. juli 2010

Alle, alle, vil de bli med

Unge strømmer til kristne skoler og festivaler, og stadig flere nordmenn kaller seg personlig kristne.

Lovsang: Skjærgårds hadde i år rekordstor tilstrømning. Bibeltimer og bønn har nå større plass enn da festivalen startet for 30 år siden.

Risøya

Idet teksten vises på storskjermen, stiger sangen. Høyt, klart – i hvert fall om man ser bort fra de yngste guttenes stemmer, like intense som alle andres, men med ukontrollerbare sprik i alle retninger. En eim av teltsvette fra ungdom som ikke har dusjet på noen dager, blander seg med en mektig lukt av kanelboller. Sangen øker i styrke. Fyller ikke helt det store, blå teltet – men nesten. I hvert fall nok. Hos dem som ikke har lukket øynene stråler blikkene mot scenen, innover mot egen tro, mot folkemengden. Og så: Jubel. Applaus. Plystring.

Annonse