Annonse
04:00 - 10. juli 2009

Norsk skepsis.

Hva mener norske forskere om påstandene i boken til Cochran og Harpending?

Annonse

– Det gjelder å ha to tanker i hodet samtidig her. På den ene siden er nok riktig at for enkelte gentyper har det skjedd en rask utvikling. Dette skyldes primært at mutasjoner har oppstått blant isolerte, adskilte populasjoner. Samtidig skal vi være klar over at alle nålevende mennesker er ekstremt like, så jeg tror ikke det er grunnlag for å si at menneskeheten som sådan har utviklet seg raskere de siste 10 000 årene. Genvariantene som har oppstått utgjør tross alt bare noen promiller av vår totale genpool. Men disse endringene har vært raske. Det er korrekt, sier professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Dag O. Hessen.

Hessens professorkollega Nils Chr. Stenseth synes Cochran og Harpending har trukket sine konklusjoner vel langt:

– Jeg synes perspektivene i denne boken er meget interessante, men mener forfatterne presenterer et til dels unyansert bilde av tilgjengelige data. Det er klart at det fortsatt foregår evolusjonære endringer hos oss mennesker. Det er imidlertid uklart hvordan seleksjonsprosessen har endret karakter hos oss mennesker, og det er uklart hva konsekvensene er av et slikt endret seleksjonstrykk hos mennesker, kommenterer han.

Annonse