Annonse
04:00 - 22. mai 2009

Spørsmål fra dypet

Politikere i valgkamp tenker kort. Alle som én bruker de nå opp det økonomiske handlingsrommet for minst fem år fremover.

Annonse

Da Kristin Clemet var utdanningsminister beklaget hun seg over at alle spørsmålene kom fra venstre. Både pressen og politikerne spurte hvordan hun kunne tillate privatskoler, mens det ikke var noen som konfronterte henne med det faktum at det er veldig få privatskoler i Norge.

Denne våren er det grunn til å beklage seg over at opposisjonspolitikerne bare stiller spørsmål fra én side når det gjelder krisehåndteringen. Alle vil vite hvorfor regjeringen ikke gjør mer. Ingen spør om den gjør for mye, selv om det åpenbart er grunn til det, dersom man sammenligner Norge med alle andre land. Vi er relativt lite rammet av krisen, men bruker likevel mer penger enn alle andre, dersom man måler i prosent av den samlede verdiskapningen.

Årsaken er at vi tilsynelatende har råd til å drive råflott krisekamp. I tillegg er det snart valg, og den politiker finnes ikke som tør å si at vi bør tillate litt høyere arbeidsledighet nå for å gjøre det lettere å følge handlingsregelen i fremtiden. Opposisjonens spørsmål og kritikk kommer ikke fra venstre denne gangen, men fra folkedypet.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse