Annonse
04:00 - 17. april 2009

Tenk mer i medisinen

Man kan ikke telle, pugge eller bevilge seg til et fornuftig helsestell. Man må tenke seg om og forstå godt.

Annonse

Filosofisk poliklinikk er ikke en klinikk for de syke, men et åpent forum for undring, dialog og debatt som i ti år har vært drevet av leger, medisinstudenter og akademikere med tilknytning til Universitetet i Bergen. Drivkraften er et opplevd behov for å forstå mer av mennesket og av medisinens begrensninger og muligheter. «Opplevd behov» kan gjerne leses som «frustrasjon, fremmedgjøring og tvil» i rollen som lege, som aktør i det norske helsevesenet, som brikke i medisinens teknologiske maskineri.

Men er ikke moderne medisin vidunderlig slagkraftig og nyttig da? Jo visst, og derav frustrasjonen. Hadde medisinen vært entydig forkvaklet ville saken vært enklere. Men slik er det ikke. Teknologi og byråkrati har sine skyggesider, men gjør utvilsomt nytte: Beregninger tyder på at medisinske tiltak har forlenget levealderen med minst tre år bare siden 1970 – i den rike delen av verden. Uten naturvitenskapelig medisin ville verden vært et enda mer miserabelt sted. I fastlegejobben ser jeg hver dag at legerollen er viktig, at folk får god hjelp i helsevesenet. Men jeg ser også sykeliggjøring, selvopptatthet, sløseri og stener for brød, presentert som god medisin.

Er medisinen frigjørende eller undertrykkende? Er glasset halvtomt eller halvfullt? Ja, takk, begge deler. Medisinens sterke sider er selvlysende. Derfor kan det være vanskelig å få gehør for at visse ting er mindre bra, og forstå hvorfor det er slik og hva man kan gjøre med det.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.

Mer fra Aktuelt