Annonse
04:00 - 17. april 2009

Tenk mer i medisinen

Man kan ikke telle, pugge eller bevilge seg til et fornuftig helsestell. Man må tenke seg om og forstå godt.

Annonse

Filosofisk poliklinikk er ikke en klinikk for de syke, men et åpent forum for undring, dialog og debatt som i ti år har vært drevet av leger, medisinstudenter og akademikere med tilknytning til Universitetet i Bergen. Drivkraften er et opplevd behov for å forstå mer av mennesket og av medisinens begrensninger og muligheter. «Opplevd behov» kan gjerne leses som «frustrasjon, fremmedgjøring og tvil» i rollen som lege, som aktør i det norske helsevesenet, som brikke i medisinens teknologiske maskineri.

Men er ikke moderne medisin vidunderlig slagkraftig og nyttig da? Jo visst, og derav frustrasjonen. Hadde medisinen vært entydig forkvaklet ville saken vært enklere. Men slik er det ikke. Teknologi og byråkrati har sine skyggesider, men gjør utvilsomt nytte: Beregninger tyder på at medisinske tiltak har forlenget levealderen med minst tre år bare siden 1970 – i den rike delen av verden. Uten naturvitenskapelig medisin ville verden vært et enda mer miserabelt sted. I fastlegejobben ser jeg hver dag at legerollen er viktig, at folk får god hjelp i helsevesenet. Men jeg ser også sykeliggjøring, selvopptatthet, sløseri og stener for brød, presentert som god medisin.

Er medisinen frigjørende eller undertrykkende? Er glasset halvtomt eller halvfullt? Ja, takk, begge deler. Medisinens sterke sider er selvlysende. Derfor kan det være vanskelig å få gehør for at visse ting er mindre bra, og forstå hvorfor det er slik og hva man kan gjøre med det.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse