04:00 - 22. august 2008

Visjonære akademikere etterlyses

Nokut sliter med å fylle en av de viktigste toppjobbene i norsk akademia.

Fristen for å søke på direktørstillingen i Nokut var 14. mars i år. Hittil har styret ikke lyktes med å finne rett person til å lede det viktige kontrollorganet for høyere utdannelse i Norge. Sittende direktør Oddvar Hauglands åremål, som går ut 20. september, blir nå forlenget.

På neste styremøte torsdag til uken, må Nokuts styre starte med blanke ark for å finne Hauglands etterfølger. Etter det Morgenbladet kjenner til, blir ikke stillingen lyst ut på nytt. Styret vil isteden ta direkte kontakt med aktuelle kandidater.

Nokut ble opprettet i 2003. Det statlige organets oppgave er å kontrollere kvaliteten i høyere utdannelse, blant annet ved å akkreditere studier. Forskerne bak en bred evaluering av Nokut som kom i februar, anbefalte at organet i større grad må påvirke utviklingen av høyere utdannelse. Styret søker nå en visjonær direktør med høy akademisk kompetanse, ledererfaring og evne og vilje til å tenke strategisk.

Annonse