04:00 - 18. juli 2008

En handelsavtale er ikke i sikte

WTO gjør nok et forsøk på å trekke forhandlinger ut av dødvannet.

– WTOs ministre skal diskutere nye utkast til avtale om landbruk og industrivarer. Kan de bane vei for en ny handelsavtale?

– Tja. De nye tekstene er mer konkrete enn tidligere utkast og konturene av en endelig avtale er klarere. Men det pågår en evig dragkamp om fotnoter og unntak, og det er ikke lett å se hva som kan gi et gjennombrudd nå i den snart syv år lange forhandlingsrunden om en ny internasjonal handelsavtale.

–

Annonse