04:00 - 23. mai 2008

Strategisk forskning

Næringslivets behov spiller en viktig rolle når SV-statsråder satser på forskning om Latin-Amerika.

Latin-Amerika-forskerne i Norge er begeistret over at Utenriksdepartementet skal bruke 185 millioner kroner på et forskningsprogram om regionen de neste ti årene. – Dette har jeg kjempet for i mange tiår, sier professor Kristi Anne Stølen, direktør ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo.

Allerede i 1968 vedtok Nordisk Råd å opprette et forskningssenter for Latin-Amerika i Oslo på linje med instituttene for Afrika i Uppsala og Asia i København. I Norge ble det aldri noe senter på grunn av uenighet om lokaliseringen.

 

Annonse