Annonse

Annonse

04:00 - 11. januar 2008

Ikke-spred­nings­av­ta­len (NPT)

  • Avtalene om ikke-spredning av kjernevåpen ble undertegnet i 1968 og trådte i kraft i 1970. 188 land har underskrevet.

  • Hvert femte år holder FN en tilsynskonferanse for ikke-spredningsavtalen.

  • India, Pakistan og Israel, som alle har atomvåpen, har aldri undertegnet avtalen. Nord-Korea trakk seg fra avtalen i 2003.

  • HER !

    Annonse

    Mer fra Aktuelt