Annonse
04:00 - 12. januar 2007

EU i tyske hender

I år er det 50 år siden Roma-traktaten ble undertegnet. EUs femtiårsdag skal feires i Berlin med en bursdagsdeklarasjon som “bekrefter EUs verdier og fremtidige rolle”.

Annonse

En viktig oppgave for vårens tyske EU-formannskap er å skape fornyet forståelse for at EU trenger å reformere sitt styringssystem. Det nye EU-27 er mer sammensatt enn noen tidligere utgave av EU. Borte er det EU hvor alle medlemmer samarbeidet om all politikk. Skal denne unionen evne å produsere effektive avgjørelser og nødvendige kompromisser, må man enes om en reform av EUs institusjoner og beslutningsformer. Hvis ikke vil EU kunne rammes av indre handlingslammelse. Dermed vil det bli vanskelig å levere konkrete løsninger på praktiske problemer unionens innbyggere opplever i sin hverdag. Det vil frata EU legitimitet og oppslutning. Dette bekymrer det tyske formannskap som vil bringe EUs omstridte grunnlov frem igjen etter tenkepausen siden det franske non og nederlandske nee sommeren 2005.

Grunnlovstraktaten var EUs svar på østutvidelsen. Den samlet alle tidligere traktater i en tekst og definerte det utvidede EUs verdier, arbeidsområder og arbeidsform. Institusjoner som opprinnelig var skapt for seks relativt like vesteuropeiske land, skulle effektiviseres. Den overnasjonale Kommisjonen skulle gjøres mer handlekraftig ved å kutte antall kommissærer. I det mellomstatlige Ministerrådet skulle vetoretten barberes og antall flertallsavgjørelser økes. Grunnlaget for å beregne flertallsbeslutninger skulle forenkles. EUs roterende formannskap skulle erstattes av en president, og unionen skulle få en felles utenriksminister. Dette skulle styrke EUs ansikt utad og sikre en permanent, stabil ledelse som endelig kunne besørge det felleseuropeiske telefonnummer Kissinger etterlyste for drøyt tredve år siden.

For Tyskland har det alltid vært et sentralt mål at EU blir en politisk union med utenrikspolitisk punch. Både fordi Tyskland av historiske grunner fortsatt ønsker å bake sitt utenlandsengasjement inn i multilaterale strukturer, og fordi landet – på linje med andre europeiske stormakter – ses som for lite til å spille solo med tyngde i alle internasjonale spørsmål. Så vel kansler Angela Merkel som utenriksminister Frank-Walter Steinmeier begrunner behovet for å gjenopplive grunnloven med betydningen av at EU taler med en unison stemme på dagens internasjonale scene. “… EU tvinges til å bli en ordensmakt i sitt kaotiske nabolag,” sier utenriksministeren ifølge Die Zeit; ikke på grunn av en abstrakt integrasjonsvilje, men den “faretruende, kaotiske realitet”. Det mangler da heller ikke på utenrikspolitiske “realiteter” for det tyske formannskap.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse