Annonse
04:00 - 22. desember 2006

Paradigmeskifte i norsk klimaforsking

Tilpassing til klimaendring handlar om å minimalisere skadeeffektar, og optimalisere nytteeffektar. Er det politisk ukorrekt?

Annonse

Med bakgrunn i dei forventa klimaendringane, må alle sektorar med ansvar for natur- og ressursforvaltning ha ein klimatilpassa strategi. Det skriv Direktoratet for Naturforvaltning i rapporten Effekter av klimaendringer på økosystemer og biologisk mangfold. Men norske forskningsmidlar har tradisjonelt vore sett inn på å avdekke årsakene til klimaendringane.

– I arbeidet vårt med klimaendringar merka vi at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap var meir aktive enn Miljøverndepartementet. Det var eit tankekors. Eg trur det har samanheng med at miljøbevegelsen meiner det er politisk ukorrekt å jobbe med klimatilpassing. Dei vil ha fokuset utelatande på utsleppsreduksjonar, seier Carlo Aall ved Vestlandsforsking.

Henriette Westhrin, statssekretær i Miljøverndepartementet, bekreftar at Norge historisk sett har fokusert på å finne ut om klimaendringane er menneskeskapte:

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse