Annonse
04:00 - 22. desember 2006

Framtidsscenaria til FNs klimapanel

Annonse

FN har sett opp fire scenario for den globale utviklinga dei neste hundre åra. A1. Ei rik verd. Dette scenariet beskriv ei framtidig verd med rask økonomisk vekst og rask utvikling av nye teknologiske løysingar. Det er høg grad av kulturelle og sosiale relasjonar og utveksling mellom regionane, og reduksjon i regionale skilnader. A1 inneheld tre retningar innanfor teknologisk utvikling: A1F1 er ei fossilt brensel-intensiv utvikling, A1T er utvikling mot utnytting av ikkje-fossile energiressursar og A1B utvikling mot bruk av alle tilgjengelege energikjelder.

A2. Ei delt verd. Dette scenariet beskriv ei heterogen verd, der evna til å klare seg sjølv samt eit ønske om å bevare lokale identitetar er drivkrefter. Den globale populasjonen er stigande. Økonomisk utvikling er regionalt orientert. Spreiing av teknologi går også sakte. A2 er “business as usual”. Vi køyrer på utan å legge om vanane våre.

B1. Ei berekraftig verd. Scenariet beskriv ei verd med mindre skilnad mellom regionane, langsam befolkningsvekst, rask utvikling av reine, ressurseffektive løysingar og global innsats for miljøet. Den globale populasjonen når toppen rundt år 2050 for så å synke.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse