Annonse

Annonse

04:00 - 21. juli 2006

– Snakk om atomvåpen

Jusprofessor Ståle Eskeland meiner at Noreg må bli ein pådrivar for atomavrusting.

– Noreg kan vera med på å få diskusjonen om avrusting ut av dødvatnet. Som ein liten stat kan landet vera ein pådrivar for avrusting, seier jusprofessor Ståle Eskeland.

Noreg har ikkje berre moglegheit til dette, men også ei plikt, hevdar Eskeland.

– I 1996 kom FN-domstolen i Haag med ei einstemmig utsegn. Denne slo fast at atommaktene har rettsleg plikt til å ta opp forhandlingar med sikte på nedrusting. Utsegna har blitt neglisjert sidan då. Som Nato-land er Noreg ein del av alliansens atomforsvar. Samstundes har ikkje landet eigne våpen. Dette gjer at Noreg kan og bør spela ei viktig rolle, meiner jusprofessoren.

Vi kan ikke love ketsjup til alle,
men vi lover å servere deg viktige saker hver dag.

Annonse

Sommerkampanje med 50% rabatt på abonnement. Trykk her for bestilling.

Mer fra Aktuelt