Annonse
04:00 - 11. mai 2001

Habermas' elefantsyke

“Jürgen Habermas har en drøm: Et føderalistisk EU som finner sin plass i en kosmopolitisk verdensorden der alle menneskene dyrker Immanuel Kant. “

Annonse

Den tyske frankfurterfilosofen Jürgen Habermas er kanskje nåtidens viktigste, minst leste og samtidig mest tradisjonsbunde filosof. Som opplysningstidens siste fanebærer slåss han mot postmodernister, nasjonalister og alle former for føleri og menneskelig trang til ekstase. I en tid der selv filosofene vil være popstjerner og være alle andre steder enn i sitt studerkammer insisterer han på sitt nykantianske prosjekt der alle menneskene skal finne tilhørighet, patriotisme og mening ved å dyrke rasjonaliteten og storheten i rettsstatens vektleggelse av, og forsvar for individets ukrenkelighet.

Den postnationella konstellationen har globalisering som tema. Habermas utkrystalliserer tre dypere trender eller gjennomgripende kontinuiteter som har virket i verden gjennom hele 1900-tallet: Den demografiske utviklingen, sysselsettingssystemets strukturelle forandring og den teknovitenskapelige revolusjon. Habermas forklarer ikke hvordan disse tre står til hverandre, men det er mulig å lage en sammenfattende trend av de tre: Den teknovitenskapelige revolusjon fører til at produksjonen deterritorialiseres og de stadig økende menneskemassene samles i byene som utvikler globale nettverk.

Overgangen fra territorialt avgrensede nasjonalstater til globalt orienterte urbane nettverkssamfunn som er vevd inn i hverandre, har skapt det nåværende politiske maktvakuum der ingen helt vet hvordan de skal oppføre seg. Habermas sier treffende at vår tid lider av en «opplyst villrådighet» der flere og flere spør seg om velferdsstaten kan opprettholdes og utvikles bortenfor de nasjonale grenser.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse