11:39 - 20. april 2020

Korona må ikke bli et påskudd for digitalisering av barneskolen, skriver Gaute Brochmann.

Korona må ikke bli et påskudd for digitalisering av barneskolen, skriver Gaute Brochmann.

Som kommunikasjonsteknologi er de digitale flatene uovertrufne. Når det gjelder informasjonsbiten, er jeg mindre overbevist, skriver Gaute Brochmann. Her: Hjemmeskole med penn, papir og nettbrett. Illustrasjonsfoto: Robin Utrecht / NTB scanpix Illustrasjonsfoto: Robin Utrecht / NTB scanpix

Jeg skriver dette mens jeg går i skytteltrafikk mellom arbeidsrommet hjemme og et barneværelse der jeg etter beste evne forklarer en fjerdeklassing prinsippene bak desimalregning. Dette er, som mange av dere har erfart, en temmelig krevende arbeidsform for alle involverte. Ikke desto mindre: For en drøy måned siden ble dette den nye hverdagen vår.

Da skolene stengte, var jeg akkurat ferdig med manuskriptet til en bok om nettbrett i barneskolen. Dermed ble skriveperioden avsluttet med en uventet, men lærerik feltstudie der jeg som mange andre fikk en ny type førstehåndskjennskap til digitale læremidler.

Om noen dager er imidlertid barna tilbake i mer eller mindre vante undervisningsformer. Vi kan dermed se tilbake på disse fire ukene med digital hjemmeskole som vi helt uforvarende fikk kastet i fanget. Og i lys av bokprosjektet er det fristende å drive litt evaluering.

Annonse