00:00 - 12. oktober 2018

Snart er det vår tur

Morten Krohg tilhører Norges mest kjente kunstnerfamilie, men det er deler av arven etter Per, Oda og Christian Krohg han ikke vil dele.

Av offentlig interesse: Morten Krohg tilhører tredje generasjon Krohg-kunstnere og kan se tilbake på et liv på innsiden av norsk kunsthistorie, som kunstner, kurator, debattant, aksjonist, lærer og kulturarv-forvalter.  

I det jeg reiser meg for å gå fra Morten Krohgs atelier på gården i Lier gir han meg en stor, hvit perm.

– Du kan ta med deg denne, sier han.

Ved første anledning trekker jeg mappen opp av sekken. Den inneholder taler, tekster og avisartikler fra Krohgs liv og karriere. De første fra så langt tilbake som syttitallet. Det er tekst som tar for seg historien til Kunstakademiet i Bergen, kunstnergruppa Gras’ bakgrunn, det er forelesninger om kunstteori og estetikk fra perioden da han var professor ved Høgskolen i Oslo. Flere kamprop, som den han holdt mot den planlagte flyttingen av Nasjonalgalleriet til Vestbanen. Åpningstale fra en utstilling med verk av farfaren Christian Krohg og taler til andre kunstnere og forfattere. Den hvite permen er i det hele tatt et slags refleksjonsarkiv for norsk kunstliv de siste førti årene, ikke betraktet fra utsiden, slik en historiker, kurator eller kritiker ville gjort, men fra der forandringene og skiftene har funnet sted. Inne i kunsten.

Annonse