08:01 - 21. april 2020

Matforsyning er ikke dugnadsarbeid, skriver Per Olaf Lundteigen.

Matforsyning er ikke dugnadsarbeid, skriver Per Olaf Lundteigen.

Elendig betaling for jordbruksarbeid gir elendig beredskap og økende økonomisk urettferdighet, skriver Per Olaf Lundteigen. Her: frakt av rundballer i Vågå, høsten 2019. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix 

Folk som er bosatt i Norge, arbeider ikke i jordbæråkeren. Vietnamesere, ukrainere og øst-europeere gjør jobben. Koronapandemien medfører kritisk behov for arbeidskraft. Det gjelder Norges matforsyning. Dette er ikke resultatet av en genfeil blant folk som bor i Norge.

Allmenngjort tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringen gir en minstelønn for sesonghjelp over 18 år på 123,15 kroner/time. Fast ansatte fagarbeidere 154,80 kroner/time. Dagpengene er nå fra om lag 125 – 210 kroner/time ved inntekt på 300 000 eller 600 000 per år. Matforsyning er ikke dugnadsarbeid. Vi lever i en kapitalistisk økonomi. Det skal lønne seg å jobbe.

Vederlaget til familiens arbeid og egenkapital var i gjennomsnitt 140 kroner/time i henhold til den siste offentlige driftsgranskinga i jordbruket for 2018. Familiejordbruket utkonkurreres – selskapsjordbruket (AS) med utenlandsk arbeidskraft overtar.

Annonse