07:52 - 15. april 2020

Koronakrisen kan få katastrofale konsekvenser for kollektivbruken i bilavhengige byregioner, skriver Ulrik Eriksen.

Koronakrisen kan få katastrofale konsekvenser for kollektivbruken i bilavhengige byregioner, skriver Ulrik Eriksen.

Et stykke til byen: En bussholdeplass i Leknessund i Solund kommune på øya Sula. Nord for Sognefjorden. Foto: Robert Bråthen / Samfoto / NTB Scanpix

I vinter forsøkte Fredrikstad et eksperiment. I tre måneder – mellom november og februar – var utvalgte busslinjer i kommunen gratis for alle reisende. Tilbudet var innført delvis for å gjøre den samtidige innføringen av bomring rundt plankebyen «smidigere». «Det sies at folk i snitt bruker 30 dager på å endre reisevaner. Vi krysser dermed fingrene for at en gratisperiode på tre måneder fører til at flere endrer reisevaner», sa ordfører Jon-Ivar Nygård håpefullt. Kollektivselskapet hevdet eksperimentet var en gedigen suksess og kunne vise til at antall passasjerer økte mellom 50 og 100 prosent i perioden. Sett i forhold til kommunens ambisjon om at hver femte biltur skal erstattes av buss, var imidlertid resultatet av eksperimentet milevis unna. For å oppnå slike tall, måtte passasjerøkningen ha vært 160 prosent gjennom hele året – eller mer enn det dobbelte av passasjerveksten de tre månedene tilbudet var kostnadsfritt. Etter gratisperioden halverte Sarpsborg og Fredrikstad prisen på månedskort i håp om å fortsette den positive trenden.

Etter 30 dager med koronatiltak er eventuelle positive endringer i transportvaner nå for lengst tapt. Det finnes ennå ikke tall for hva epidemien har gjort for kollektivandelene i Nedre Glomma. Men mye tyder på at koronakrisen har vært katastrofal. Hele 60 prosent av alle busspassasjerer i regionen er skoleelever. Da denne passasjergruppen forsvant, var kollektivselskapet i Østfold nødt til å legge ned 100 ruter for å kutte kostnader. Slik er busstilbudet omtrent halvert i byområdet. 

Er du helsearbeider og vil bruke kollektiv til jobb på regionsykehuset på Kalnes, må du nøye deg med en bussrute som går én gang i timen, og som bruker en halv time fra Fredrikstad. Å ta buss i Nedre Glomma er for helt spesielt interessert. Det vil si de som er tvunget til det.

Annonse