08:01 - 16. april 2020

De yngste bærer en tung bør i vår nasjonale koronadugnad, skriver Anne Marte Blindheim.

De yngste bærer en tung bør i vår nasjonale koronadugnad, skriver Anne Marte Blindheim.

Skoler og barnehager holder stengt over hele lander på grunn av koronaviruset. Her: I Trondheim kjeder Sigrid (10) og Eivind (5) seg. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Fra og med neste uke åpner barnehager og småskolen gradvis. Da har barna vært uten omsorgs- og utdanningstilbud i seks-syv uker. Når 5. – 10. klasse og videregående vil åpne igjen, er det ingen som vet. Forhåpentligvis blir det før sommeren.

Barn og ungdom har bidratt lydig i koronadugnaden ved å ofre skolegang og sosialt liv. Det har de gjort for å verne om de eldre, syke og helsevesenet.Det har vært en leksjon i solidaritet, men en tung dugnadsinnsats å pålegge de yngste. Hverken foreldre eller besteforeldre-generasjonen har opplevd noe sånt. Så hvordan har det gått? En ekspertgruppe leverte sin rapport rett før påske, basert på intervjuer med sentrale personer i 20 kommuner. Konklusjonen var veldig klar: «Slik smittesituasjonen er i dag, er det vår vurdering at konsekvensene for barn og unge ikke står i forhold til risikoen for smitte som åpne barnehager og skoler representerer». Gruppen anbefaler åpning, og advarer mot å bruke skolestenging som et generelt føre var-tiltak for å forebygge smitteutbrudd, for framtida.

I krisetid er det ofte de svakeste det går mest utover. Som gruppe er barn og unge utsatt. Stengingen av barnehager og skoler, i kombinasjon med fravær av fritidsaktiviteter og sosiale samvær på fritiden, har påvirket barn og unge «i svært høy grad». «Barn og unge trenger sine faglige og sosiale arenaer for å lære, mestre og trives.» Altså for å gjøre alt det barn skal gjøre. Bare en åpning av skoler og barnehager kan ivareta det over tid, fastslår ekspertene.

Annonse