Forside

Dette er forsiden for Utgave-2020-35. Gå til den nyeste utgaven.
Annonse

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
«Hegemonisk kunnskap er en sosial konstruksjon som er dypt forankret i makt og privilegiestrukturer.»
«Det blir feil å antyde at det er noe Toril Moi ikke har forstått.»
«Stalsbergs beskrivelse av samfunnsutviklingen er på viktige områder direkte feil.»
Annonse