Forside

Dette er forsiden for Utgave-2019-10. Gå til den nyeste utgaven.
Annonse

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
«Partykulturen» er fremfor alt kollektiv, det var de skeive, transene, som begynte å stå opp.
Ellefsen hører med i en stadig mindre sekt som bekjenner seg til laugets fortrinn.
«AKK er allerede blitt kåret til Miss homofobia 2018, så vi skjønner at uttalelsene ikke bare vekket godlynt humring.»
«En middagsgjest påpekte hviskende at hun kanskje siktet til den noe mer kjente The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.»
«Her ser vi hvordan et tilsynelatende harmløst politisk tema daglig utarter til en kamp på liv og død.»
For noen år siden kjøpte Kagge en panser-pynt West hadde laget, formet som en lang og snodd bæsj.
Belærende forsøker Bernhardt å opplyse den uopplyste leser om hva tematisk arbeid er.
Det påhviler oss derfor et ansvar å sikre at midlene vi disponerer brukes på best mulig måte.
Annonse