Forside

Annonse

Annonse
Annonse
«Alle journalister kan jo ikke ha kommet til jorden for å bli husket for sine portretter.»
Annonse
Annonse
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
Annonse
Annonse