00:05 - 26. juni 2020

Hvorfor er ideen om en grønn ny giv så mye mer samlende i Kristiansand enn i Oslo?

Nå deles kortene ut på nytt, skriver Maria Berg Reinertsen.

Vågen i Stavanger, 13. juni 2020. Ingen andre byer er mer utsatt for havstigning som følge av  klimaendringene. Ingen andre byer er heller mer knyttet til arbeidsplasser i oljeindustrien.

Onsdag 22. april 2020, da alt fortsatt var stengt og stille i Norge, og bare barnehagene hadde fått lov å åpne igjen noen timer hver dag, møttes formannskapet i Kristiansand kommune. Via Skype vedtok politikerne å be byens ordfører utarbeide en Green New Deal for byen: «Vi kan bli den første byen i Norge som vedtar en konkret plan for å oppnå økonomisk, sosial og økologisk bærekraft.» Vedtaket var enstemmig fra Fremskrittspartiet og bortetter. Men Høyres gruppeleder Renate Hægeland husker godt hva hun tenkte da Miljøpartiet de Grønne (MDG) først lanserte forslaget.

– Jeg var bekymret for at dette bare skulle bli en symbolsak for MDG. Men etter å ha gått noen runder og snakket igjennom, så jeg at her var det gode muligheter for å legge inn noe helt annet enn symbolpolitikk.

Renate Hægeland er ikke den eneste som ser mulighetene i en Green New Deal. I Brussel vil EU-kommisjonen møte koronakrisen med storstilt pengebruk gjennom en European Green Deal. På det norske Stortinget er det lille SV som snakker oftest om Green New Deal som svar på pandemien. Og i USA ligger forslaget om en Green New Deal og samler støv i Kongressen, som eksempel på enda en idé som ikke evner å vinne støtte over fastlåste politiske skillelinjer.

Annonse