00:05 - 26. juni 2020

Hvorfor er ideen om en grønn ny giv så mye mer samlende i Kristiansand enn i Oslo?

Nå deles kortene ut på nytt, skriver Maria Berg Reinertsen.

Vågen i Stavanger, 13. juni 2020. Ingen andre byer er mer utsatt for havstigning som følge av  klimaendringene. Ingen andre byer er heller mer knyttet til arbeidsplasser i oljeindustrien.
Annonse