00:06 - 14. september 2018

Dumme menn og troll til kjerringer

Helene Uri vet at spørsmålet om språk og kjønn gjør vondt, og at folk er lei av maset, men hun gir faen. Det står det respekt av.

Observasjonsevne: Helene Uri har skrevet en politisk og svært interessant bok. Det som gjør sterkest inntrykk, er hennes blikk for detaljer i adferd, språkvaner og tekster.

Språket er en møteplass hvor strukturer og holdninger reproduseres, som regel uten at de som møtes der har full bevissthet om hva de faktisk gjør. Det er forutsetningen for Helene Uri når hun nå utgir sine noe spredte undersøkelser av forholdet mellom språk og kjønn. Hun har åpenbart rett i at ordene og språkspillene med fordel kan analyseres i kjønnsperspektiv. Bruker kvinner og menn språket forskjellig? Hvordan fremstilles kvinner og menn i språket?

Men hvor langt kommer man med telling av forekomster for å påvise maktovergrep? I motsetning til flere av sine fagfeller har Uri funnet et balansepunkt. Hun lar seg ikke fange av rene kvantiteter. Hun har skarpe ører og følsomme sanser for å fange maktspillet mellom grupper og mellom kjønn, og følger frakten av fordommer fra generasjon til generasjon.

Annonse