00:00 - 27. januar 2017

Protest mot at øl betegnes som rusdrikk. Syrien herjet av tyrkerne

Morgenbladet 24., 25. og 27. januar og 2. februar 1917.

En schakmatch pr. telefon

vil nat til søndag bli utkjæmpet ­mellem Skiens Schakklub og Schakklubben av 1911 her i byen.

Ingen bør seire i verdenskrigen.

Washington: Præsident Wilson fremhævet nødvendigheten av en permanent fred og forfægtet at enhver tanke om seier i den nuværende krig utelukkes. Seier betød fred som var påtvunget den tapende og det nag, som fremavledes, vilde rumme en stadig trusel mot verdens sikkerhet.

Foran den nye alkohollov.

På vegne av landets bryggerier nedlægges herved protest mot ­berettigelsen av at betegne og behandle øl som rusdrikk.

Syrien herjet av tyrkerne.

Reuters bureau melder at tyrkerne er i begrep med at gjennomføre en overlagt ødelæggelsespolitik mot araberne i Syrien og Palæstina idet de åbenbart har til hensigt at utrydde dem likesom armenerne.

En makeløs havis.

Arendal: Havisen strekker sig så langt øiet kan nå. Ved Torungen fyr er isen så sterk at den kan kjøres langt til havs. Et stykke ute i Skagerak møtte «Atlas» seilskibet «Alexandria» som lå fast i isen. Hele kvadratkilometer av isflak er alen tykke. Kulden tiltar med klart måneskin.

Ernst Sars

døde idagmorges ved 6-tiden i sit hjem på Bestum. I norsk forskning står han som skaperen av det historiske ræsonnement, det blev hans livs store gjerning at være den første som gav os fædrelandets historie i samlet videnskabelig fremstiling. Der kan være meget som senere tids forskning vil betegne som i altfor høi grad subjektivt farvet, men verket vil altid bevare sin monumentalitet.

Stavangers slikkeriforbruk.

Grosserer Haaland har uttalt at de forretninger i byen som handler med chocolade, drops og andre slikkerier, omsætter for en million kroner årlig. Unge gutter og jenter som arbeider i hermetikfabrikerne blir ofte i ukens løp skyldig for 15-20 kroner i nærmeste konfektforretning.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Vi har inntil 50 prosent rabatt for nye abonnenter. Bli abonnent
Annonse