Annonse
10:07 - 02. november 2017

Nye ord, store bilder

Øyvind Rimbereids siste diktsamling inneholder konvensjonell science fiction, realistiske utopier og et nytt språk.

Eget språk: I sin nye diktsamling skriver Øyvind Rimbereid på en blanding av bokmål, stavangersk, engelsk, dansk og tysk.
Annonse

Teksten ble opprinnelig publisert 15. oktober 2004.

Noe så merkverdig som et langt science-fiction-dikt: Titteldiktet i Øyvind Rimbereids SOLARIS korrigert er en knapt 40 sider lang dagbokaktig sekvens som beskriver andre, fremtidige livsformer, et sted på grensen mellom et hyperutviklet industrisamfunn og en sivilisatorisk kollaps, der ulike endetidsvisjoner og fluktalternativer sirkulerer. Det snakkes om flukt til fremmede måner eller planeter. Det fortelles, matrix-aktig, om en kunstig underjordisk sivilisasjon, og det spekuleres i å digitalisere alle borgere, sikre dem et etterliv, et evig liv, i enorme sentraldatamaskiners elektroniske kretsløp. Prologdiktet er også en slags tilbakeskutt henvendelse, fra fremtiden til samtiden («SO ku aig begg din vorld/ begynning, start uss/ up igjen? KU det!»). Det meste av dette er oppskriftsmessig sci-fi, det er sånn det skal være. Men hvordan legger diktsamlingen så frem disse u- eller dystopiske scenariene? En stor styrke ved disse tekstene er at de, uansett om man leser dem allegorisk eller bokstavelig, rommer mye.

 

Annonse