00:00 - 13. oktober 2017

Overmand, hesteforbud og mistenkelige personer

Morgenbladet 11., 12., 14. og 15. oktober 1917.

Fra de stumme scener.

Rådhusbiografen, «Hendes overmand». Ikke i noget land blir livsglæde og naturglæde prist som i Amerika. Kanskje blir det i Amerika den store kunst igjen skal gro op? En film som «Hendes overmand» er et av mange små tegn. En nervøs liten societetsdame kommer til Alaska og der møter hun en dannet mand, men av friluftstypen. Han elsker hende, hun ikke ham. Men da røver han hende bort med vold. Og naturligvis kan hun ikke i længden være kold overfor en så maskulin kraft. Hun mykner litt efter litt. Damene vil si, at det er for drøit at bli røvet bort mot sin vilje. Men det er ikke så alvorlig ment, bare en kåt spøk av forfatteren. Og filmen slutter med et kys, som er et kys og ikke en slikkenhet.

 

Annonse