Annonse
00:00 - 08. september 2017

Spændt mellem Amerika og Sverige, og Kina er på krigsstien

11., 15 og 17. september 1917

Annonse fra 1917.
Annonse

Forholdet mellem Amerika og Sverige yderst spændt.

London. Det ser ut som utenriksdepartementet i Stockholm har påtatt seg stillingen som telegrafstation for den tyske regjering og sendt telegrammer i tysk ziffer under den svenske regjerings maske. Ziffertelegammer adresserert til svenske legationer i enkelte fremmede lande, er av svensk legation leveret til tyske legationer.

Tre sænkninger i dag.

Christianiadamperne «Selubal» og «Pluton» og Skudesnesdamperen «Vikholmen».

Kina har erklæret Østerrige-Ungarn krig.

London. Reuters bureau erfarer at Kina har erklæret Østerrige- Ungarn krig.

Maksimalisternes kampanje mot Kerenski.

Arbeder- og soldaterrådet vedtok den av maksimalisten Komenew foreslåede resolusjon: 1. Proklamering av en demokratisk republik. 2. Øieblikkelig overlevering til bondekomiteerne av all jord som tilhører storgodseierne. 3. Arbeidskontrol med den industrielle produktion. 4. Erklære alle hemmelige traktater ugyldige. 5. Opphør av all undertrykkelse av arbeiderklassen og ophævelse av alle klasseprivilegier.

Professor Birkelands minde.

Ved professor Kr. Birkelands bisættelse i Tokio holdt den japanske professor H. Nagoaka en mindetale over den avdøde forsker, hvem han betegnet som en genial ånd.

Tilbake i Potsdam.

Berlin. Officielt meddeles: Keiseren er vendt tilbake til Potsdam fra sin reise til fronten.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Bli abonnent
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvererklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.