Annonse

Annonse

00:00 - 08. september 2017

Spændt mellem Amerika og Sverige, og Kina er på krigsstien

11., 15 og 17. september 1917

Annonse fra 1917.

Forholdet mellem Amerika og Sverige yderst spændt.

London. Det ser ut som utenriksdepartementet i Stockholm har påtatt seg stillingen som telegrafstation for den tyske regjering og sendt telegrammer i tysk ziffer under den svenske regjerings maske. Ziffertelegammer adresserert til svenske legationer i enkelte fremmede lande, er av svensk legation leveret til tyske legationer.

Tre sænkninger i dag.

Christianiadamperne «Selubal» og «Pluton» og Skudesnesdamperen «Vikholmen».

Kina har erklæret Østerrige-Ungarn krig.

London. Reuters bureau erfarer at Kina har erklæret Østerrige- Ungarn krig.

Maksimalisternes kampanje mot Kerenski.

Arbeder- og soldaterrådet vedtok den av maksimalisten Komenew foreslåede resolusjon: 1. Proklamering av en demokratisk republik. 2. Øieblikkelig overlevering til bondekomiteerne av all jord som tilhører storgodseierne. 3. Arbeidskontrol med den industrielle produktion. 4. Erklære alle hemmelige traktater ugyldige. 5. Opphør av all undertrykkelse av arbeiderklassen og ophævelse av alle klasseprivilegier.

Professor Birkelands minde.

Ved professor Kr. Birkelands bisættelse i Tokio holdt den japanske professor H. Nagoaka en mindetale over den avdøde forsker, hvem han betegnet som en genial ånd.

Tilbake i Potsdam.

Berlin. Officielt meddeles: Keiseren er vendt tilbake til Potsdam fra sin reise til fronten.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. For mer godt lesestoff: Bli abonnent

Annonse

Mer fra Påfyll

«Norsk Jæger og Fiskerforening lover 50 øre pr. par kråkeføtter som indleveres før utgangen av mai.»