00:00 - 11. august 2017

Torbjørn Røe Isaksen om forskningspolitikk

Det er slående lite diskusjon om forskningspolitikk, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

 

Donald Trump har enten oppnådd hårreisende mye eller overraskende lite som president, alt avhengig av øynene som ser. Men én ting kan man ikke ta fra ham: Han fikk forskerne ut i gatene! Forskningsmarsjene mot Trump handlet ikke om bedre rammevilkår, men om selve fundamentet for vitenskapen: Den frie og uavhengige søken etter sannhet.

Også i Norge burde forskere engasjere seg enda mer i debatten om forskningens kår, selv om jeg ikke insisterer på at de skal ut i gatene. Jeg tror nemlig knapt det finnes en politisk tale om fremtidens store utfordringer fra de siste tretti årene som ikke snakker om den løfterike forskningen. Det står i grell kontrast til hvilken oppmerksomhet forskningspolitikken faktisk får.

Annonse