Annonse

Annonse

12:24 - 23. august 2017

LSD i Høyesterett

Overdrivelser av risiko på rusfeltet utgjør et problem for demokratiet og rettssikkerheten.

Fullmånekveld: Over hundre mennesker deltok på EmmaSofias arrangement Fullmånereisen i Oslo 11. januar. EmmaSofia er en norsk forening som jobber for å gjøre MDMA og psykedeliske stoffer tilgjengelig. Foto: Katinka Hustad

Denne uken vil Norges Høyesterett for første gang siden 1999 vurdere straffenivået for innførsel og befatning med LSD. Vurderinger i Høyesterett skal selvsagt baseres på forskning og prinsippene om forholdsmessighet mellom risiko og straff. Det har ikke alltid vært tilfelle ifølge EmmaSofias juridiske rådgiver og tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund: «Straffenivået for psykedelika er utviklet under en tragisk tro på straffens allmennpreventive virkning og en voldsom opphausing av farlighet og skadeevne.» I dette opplysningsarbeidet har Folkehelseinstituttet et særlig ansvar.

I 2015 oppdaterte Folkehelseinstituttet sitt faktaark om psykedelika og LSD. I den sammenhengen skrev EmmaSofia et brev til Folkehelseinstituttet hvor vi påpekte at vi etter en svært grundig gjennomgang av aktuell forskning, kan se at noen av påstandene i faktaarket ikke harmonerer med forskningen på feltet. Folkehelseinstituttets fakta stemte ikke i 2015 og det gjør de heller ikke i dag. For eksempel opplyser Folkehelseinnstituttet at «avhengighet til stoffet kan forekomme». I USA har 32 millioner, eller en av seks voksne erfaring med psykedelika. Basert på omfattende erfaring er det generelt akseptert at psykedelika ikke fører til avhengighet eller tvangsmessig bruk. Informasjonen fra Folkehelseinstituttet avviker fra offisiell rusopplysning fra EU (EMCDDA) -  «Avhengighet til LSD forekommer ikke» - og USA (NIDA) - «LSD anses ikke som avhengighetsskapende». I e-post fra avdelingsdirektør Liliana Bachs, direktør for rettsmedisinske fag ved Folkehelseinstituttet, bekreftes det at våre bemerkninger vil bli tatt med i videre revidering av faktaark om LSD og psykedelika.

EmmaSofia sendte en begjæring til Folkehelseinstituttet i forrige uke, hvor vi viser til de forslagene som fremgår i brevet vårt av oktober 2015 med tilhørende kildehenvisning. I begjæringen ber vi om at Folkehelseinstituttet gjennomgår vår informasjon og at vi blir korrigert på eventuelle forhold der de måtte mene at vi har tatt feil av den aktuelle forskningen. Vi understreker at den informasjonen vi gjør tilgjengelig, i stor grad er kjent for våre snart 6000 medlemmer gjennom sosiale forumer og medier, og det bør av den grunn være i Folkehelseinstituttets interesse å korrigere eventuelle feil så snart som mulig. Vi ber om at det i så fall presiseres hva som er det vitenskapelige grunnlaget for de rådene Folkehelseinstituttet gir.

HER !

Annonse

Mer fra Ideer